Informatie

Onroerende voorheffing van 2de verblijf

Welk percentage dienen jullie in rekening te nemen naar kosten toe, bovenop de aankoopprijs?

Dit is hetzelfde als in België, de kost van de heffing betreft echter slechts de helft van de kost in België. Vb. voor een appartement waarvan het KI 300€ is is de kost voor een tweedeverblijfs taks 150€per jaar, een woning iets meer.