Meerwaardebelasting in Spanje

Costa Blanca Noord, Costa Blanca Zuid, Kust, Luxevastgoed

Bij de verkoop van een Spaans onroerend goed bent u verplicht om meerwaardebelasting in Spanje te betalen.De meerwaardebelasting geldt zowel voor residenten als voor niet-residenten en voor elke verkoop van onroerend goed gelegen in Spanje

Belastbare basis van de meerwaardebelasting in Spanje berekenen

De belastbare basis van de meerwaardebelasting op onroerend goed wordt berekend als volgt:
(Verkoopprijs) – (kosten verbonden aan verkoop) – (oorspronkelijke aankoopprijs incl aankoopkosten)
Bepaalde verbouwingswerken kunnen ook in mindering gebracht worden.
Een eenvoudig voorbeeld. U kocht in 2014 een appartement ter waarde van 200.000 euro. De Spaanse belastingen op de aankoop van een tweede verblijf en kosten bedroegen samen 25.000 euro. In 2018 verkoopt u de woning aan een prijs van 240.000 euro. De verkoopkosten en de plusvaliá bedragen samen 5.000 euro. De belastbare basis komt dan uit op 10.000 euro (240.000 – 5000 – 200.000 – 25.000 = 10.000).

Vrijstellingen en verminderingen

Er zijn echter een aantal vrijstellingen van toepassing. Als u voldoet aan de voorwaarden van een vrijstelling, hoeft u geen meerwaardebelasting in Spanje te betalen. Een eerste vrijstelling betreft de gezinswoning. Wanneer u als Spaans resident (minimum 3 jaar resident) uw gezinswoning in Spanje verkoopt met het doel om een nieuwe gezinswoning aan te schaffen binnen de twee jaar na verkoop, al dan niet gelegen in Spanje, betaalt u geen meerwaardebelasting.
Een tweede vrijstelling is er voor ouderen boven de 65 jaar. Onder voorwaarden betaalt u geen meerwaardebelasting op uw gezinswoning, ongeacht of u de opbrengsten al dan niet opnieuw investeert. Er is ook een vrijstelling op al uw meerwaarden indien u de meerwaarden gebruikt voor de renta vitalicia, een vorm van lijfrente.
Naast de vrijstellingen zijn er ook verminderingen mogelijk. Als u voldoet aan de voorwaarden van een vermindering, wordt de belastbare basis gereduceerd. Wanneer u een onroerend goed verkoopt na 1 januari 2015 dat u hebt aangekocht voor 31 december 1994, hebt u onder specifieke voorwaarden recht op een vermindering van de belastbare basis voor de periode tussen 31 december 1994 en 20 januari 2006. De verkoopprijs mag echter niet meer bedragen dan 400.000 euro. De vermindering bedraagt 11,11%.

Tarieven

Voor fiscaal residenten is er een progressief tarief met drie schijven. Er geldt een tarief van 19% voor de eerste schijf van 0 tot 6.000 euro. De tweede schijf bestaat uit een tarief van 21% op de meerwaarde tussen 6.001 tot 50.000 euro. Tot slot bedraagt het tarief van de derde schijf 22% voor bedragen vanaf 50.001 euro.
Voor niet-residenten geldt er een vast tarief van 19%.

Afhouding

De Spaanse fiscus houdt bij de verkoop van een onroerend goed door een niet-resident verkoper 3% van de verkoopwaarde af. In praktijk zal de koper 3% van de koopprijs aan de Spaanse fiscus doorstorten, waardoor u minder ontvangt.
Met deze regeling wenst de Spaanse schatkist zich te verzekeren dat u als niet-resident de verschuldigde meerwaardebelasting zal betalen.
Wanneer de 3% afhouding de te betalen meerwaardebelasting overtreft, kunt u de te veel betaalde belasting terugvorderen. Het kan evenwel een tijdje duren vooraleer u uw geld terugziet. Afhankelijk van het belastingkantoor situeert de terugbetalingstermijn zich tussen de vier tot twaalf maanden.
We nemen het voorbeeld van hierboven er terug bij. Het tweede verblijf werd verkocht aan een prijs van 240.000 euro. De belastbare basis bedroeg 10.000 euro. Als niet-resident is er een tarief van 19% van toepassing. Dit komt neer op 1.900 euro verschuldigde meerwaardebelasting. De afhouding bedraagt evenwel 7.200 euro. In dit voorbeeld betaalt u 5.300 euro te veel…
Let op: ook als Spaans fiscaal resident riskeert u de 3% afhouding. U dient immers bij de notaris expliciet aan te tonen dat u (1) woonachtig bent in Spanje en (2) dat u belastingplichtig bent in Spanje.

Exit tax

In Spanje bestaat er een exit tax. Een exit tax is een belasting die u betaalt op de niet-gerealiseerde meerwaarden wanneer u van fiscale residentie verandert. Met andere woorden: u betaalt meerwaardebelasting op fictieve meerwaarden als u Spanje verlaat om in een ander land te gaan wonen. De exit tax is van toepassing wanneer u in de afgelopen 15 jaar minstens 10 jaar permanent in Spanje verbleef. De exit tax geldt enkel voor aandelen en niet voor onroerende goederen.

Wat met de Belgische meerwaardebelasting?

Als fiscaal resident van België bent u onderworpen aan de Belgische personenbelasting. In België bestaat er in de inkomstencategorie diverse inkomsten een meerwaardebelasting op onbebouwde en bebouwde onroerende goederen. De vraag rijst of deze Belgische meerwaardebelasting ook van toepassing is op onroerende goederen gelegen in Spanje. Gelukkig niet. De Belgische meerwaardebelasting beperkt zich tot in België gelegen onroerende goederen. Als u uw tweede verblijf in Spanje verkoopt, betaalt u in België in principe geen belastingen.

Besluit

Wanneer u beslist om uw vastgoed in Spanje te verkopen, is het aan te raden om fiscaal advies over Spaanse belastingen in te winnen. Het is immers belangrijk dat u de belastingkost op voorhand kan inschatten en de nodige maatregelen kan treffen om als niet-resident niet te veel belastingen te betalen. Als resident dient u er over te waken dat u boetes vermijdt door de verschuldigde belasting correct aan te geven.

Bron: confianz.be


Nieuws 2019