Wetswijziging huurinkomsten Spanje

Costa Blanca Noord, Costa Blanca Zuid, Luxevastgoed, Spanje

Belasting op huurinkomsten van vastgoed in Spanje

De wetswijziging werd gepubliceerd in het Staatsblad en is dus officieel.

De wet van 17 februari 2021 die de regeling inzake huurinkomsten voor in het buitenland gelegen vastgoed wijzigt, is op donderdag 25 februari in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Voortaan wordt aan buitenlands vastgoed een kadastraal inkomen toegekend.

De taxatie zal op basis daarvan gebeuren, waardoor de ongelijkheid met binnenlands vastgoed wordt weggewerkt.

Dit is eigenlijk de meest voordelige keuze voor mensen met vastgoed in het buitenland.

Bron: CIB


Nieuws 2021