Algemene Voorwaarden

Het vastgoedaanbod

Immo Lippens levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar vastgoedaanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site panden als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Immo Lippens op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. Immo Lippens kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten. Immo Lippens verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. Immo Lippens kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval Immo Lippens geenszins aansprakelijk kan gesteld worden. Evenzo zijn de foto’s en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Immo Lippens geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Immo Lippens aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

Prijzen

De prijzen op de site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele BTW en registratierechten. Deze op de websites van Immo Lippens aangehaalde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de opdrachtgever van Immo Lippens. Deze binden de opdrachtgever van Immo Lippens slechts voor zover een eventueel door U gedaan bod door deze opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt aanvaard. Alle prijzen worden door Immo Lippens met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

Beroepsinstituut voor makelaars

Immo Lippens is onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Immo Lippens treedt op middels in België erkende vastgoedmakelaars BIV onder het nummer 503 565. Voor meer info daaromtrent kan u terecht in één van de kantoren van Immo Lippens, alsook op de website van het BIV: www.biv.be. Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel.